Akatsuki

Kimono/Gloves:

::GB::Off shoulder kimono White & ::GB:: Fingerless long gloves – Gabriel IW Available at Kurenai. Teleport to the event.